Welkom op de site van Tuinhier Bree Description slide 2 Description slide 3 Description slide 4

 

 

 

Hier vindt u alle uitnodigingen en/of andere informatie over onze volgende activiteiten.

 

 

 

Beste leden

 

 

Beste leden,

 

Zoals in ongetwijfeld vele afdelingen van Tuinhier en in veel andere verenigingen waren ook wij genoodzaakt, ten gevolge van de COVID19 pandemie, om in onze afdeling veel geplande activiteiten te annuleren.2020 was een jaar zoals geen ander.

Wat wel is blijven doorgaan was uw abonnement op het maandblad ‘Tuinhier magazine’, zodanig dat jullie toch op de hoogte bleven van de voornaamste tuinactiviteiten.

Voor de bloemschiksters is het een ander verhaal. Hoe deze lessen in 2021 gaan verlopen weten wij nog niet. Ook hierover houden wij jullie op de hoogte.

Een jaar vliegt voorbij. De tuinen gaan stilaan in rust, maar dat geldt niet voor ons! We werken volop aan ons jaarprogramma voor 2021. Dat betekent ook dat voor dit jaar je lidmaatschap op haar laatste benen loopt. Wil je er ook volgend jaar ten volle van genieten, dan is het nu het moment om je lidmaatschap te hernieuwen. Dan ben je er zeker van dat je in begin februari ook je eerste Magazine (met uw officiële lidkaart) ontvangt.

Waar mag je volgend jaar opnieuw op rekenen?

        11 Magazines vol tuintips, interessante artikels, nieuwigheden in de tuin, enz.

          onze werking met ook volgend jaar weer interessante voordrachten, lessen, activiteiten, samen aankoop, reis, enz. (indien de covid19 pandemie het toelaat).

 • Onze afdeling met tuiniers waar je ook warme contacten mee kunt opzetten.

 • Wij voorzien voor jullie begin volgend jaar een extra attentie ter compensatie van dit moeilijk jaar.

   

  Wil je dit zeker niet missen, zorg dan snel voor de betaling van je lidgeld van 23 € (zoals vorig jaar).

  (Liefst voor 30 november)

   

 • Storting van je lidgeld op rekeningnummer BE22-7352-0608-2447 van Tuinhier Bree.

 • Vermeld steeds uw naam en lidgeld 2021.

 • Voor de leden van Bree komt uw wijkmeester die jaar NIET langs (covid maatregelen).

  Gelieve dus ook te betalen door overschrijving.

 • Jullie ontvangen ook geen plaatselijke lidkaart meer, de officiële zit in het eerste boekje van het maandblad.

   

  Oh ja, misschien vraag je je af wat we doen met jouw gegevens. Wel, we gebruiken die enkel voor het toesturen van uitnodigingen voor activiteiten en het versturen van het Magazine. We geven je gegevens in elk geval nooit door aan derden!

   

  Zit je nog met vragen, of heb je een opmerking of voorstel? Contacteer ons gerust.

   

  Tuinhier Bree